PRIVACYVERKLARING NIEUWSBRIEVEN

Home / Genial Gin

Inleiding

Als je je inschrijft voor (een van) onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken we om je gericht op de hoogte te houden van onze taken, diensten en activiteiten.

We hechten wel belang aan je privacy. Onderstaande tekst vertelt je daarom welke persoonlijke gegevens we van je bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk informeren we je wat je rechten zijn voor gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening: Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (afgekort: AVG of GDPR).

Verzamelde persoonsgegevens

Gene Thomas verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij inschrijving op de nieuwsbrief registreren we altijd je e-mailadres. Je e-mailadres wordt ook gebruikt om na je inschrijving een bevestigingsmail te kunnen sturen. Op die manier weet je dat je correct ingeschreven bent. Op elke mail vind je onderaan de mogelijkheid om uit te schrijven.

Voor al onze nieuwsbrieven dien je je voornaam, familienaam en e-mailadres verplicht in te vullen, de woonplaats (stad of gemeente) kan je vrijblijvend invullen.

Deze gegevens gebruiken we om je inschrijving in orde te brengen en om de nieuwsbrief beter af te stemmen op onze verschillende doelgroepen en je interesses. Alle gegevens worden vertrouwelijk en volgens onze geheimhoudingsregels verwerkt. Ze laten ons toe een beter beeld te vormen van ons publiek. We bezorgen je gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Grondslag van de verwerking

Vanuit Gene Thomas worden verschillende nieuwsbrieven per e-mail gestuurd naar doelgroepen, in regel op eigen verzoek. Gene Thomas moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

‘Opt in’

Gene Thomas verstuurt de nieuwsbrieven op basis van je actieve en geïnformeerde toestemming voor het gebruik van de daarbij gebruikte contactgegevens.

Je kan je aanmelden via de website door een formulier in te vullen op de volgende webpagina:

Home

Bij aanmelding geef je door je e-mailadres in te vullen en de knoppen aan te vinken of aan te klikken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van je e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kan je het aanmeldformulier niet versturen.

‘Opt out’

Je kan je toestemming altijd intrekken door je af te melden voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven.

Gene Thomas voegt je contactgegevens voor het beheer van nieuwsbrieven en dergelijke informatiemiddelen toe aan het nieuwsbriefbestand als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Ook in dit geval bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Maatregelen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Opslag en verwerking in Mailchimp

We gebruiken MailChimp om onze nieuwsbrieven te versturen. MailChimp is een webprogramma om nieuwsbrieven aan te maken en te versturen met verzendlijsten. Door je als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, ga je ermee akkoord dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met de privacyverklaring en de voorwaarden van MailChimp((opent in nieuw venster)). MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp garandeert dat hun gegevensverwerking gebeurt volgens de eisen van de AVG ter bescherming van de persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op de server van MailChimp. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Je gegevens worden voorts beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die MailChimp biedt.

Je persoonlijke gegevens spelen we niet door aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens & dataminimalisatie

Gene Thomas mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat Gene Thomas je persoonsgegevens, waaronder je e-mailadres, verwijdert zodra je aangeeft dat je de nieuwsbieven niet langer wil ontvangen.

Slechts een beperkt aantal nieuwsbriefbeheerders binnen Gene Thomas heeft toegang tot de verwerkte persoonsgegevens. Ze gebruiken die alleen als dat noodzakelijk is voor het versturen van de nieuwsbrieven.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Gene Thomas om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Gene Thomas zorgt daarom voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Verstrekking aan derden

De databanken of lijsten met e-mailadressen voor de nieuwsbrief deelt Gene Thomas in geen geval met derden.

Je privacyrechten

Dit zijn je rechten om je gegevens te beschermen en te verwerken:

  • het recht op informatie over wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
  • het recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals die bewaard worden in ons administratief systeem
  • het recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
  • het recht op vergetelheid of het verwijderen van je gegevens
  • het recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken
  • het recht op overdraagbaarheid
  • het recht om geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te weigeren
  • het recht op beperking van verwerking
 

Je kan ons contacteren via onderstaande contactgegevens als je je AVG-rechten wil uitoefenen:

Gene Thomas
t.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
betreft: verzoek privacyrechten
E-mail: [email protected]